BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Çocuk Gelişimi Bölümü Nedir Hakkında Bilgi - İmalat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Elektrik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Film Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat Tarihi Bölümü Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Peyzaj Mimarlığı Hakkında Bilgi - Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Hakkında Bilgi - Hevesi kursağında kalmak Deyiminin Anlamı - Ağzını Kapamak Deyiminin Anlamı - İş sarpa sarmak Deyiminin Anlamı - Olur olmaz Deyiminin Anlamı - Eli Boş Dönmek Deyiminin Anlamı - Keçileri Kaçırmak Deyiminin Anlamı - Göze Almak Deyiminin Anlamı - Yediden yetmişe deyiminin anlamı - Nabzını Yoklamak Deyiminin Anlamı - Pusuya Düşmek Deyiminin Anlamı - Elden Geçirmek Deyiminin Anlamı - Çirkefe taş atmak Deyiminin Anlamı - Başından Büyük İşlere Girişmek (veya kalkışmak) Deyiminin Anlamı - Dem tutmak Deyiminin Anlamı - Başa Geçmek Deyiminin Anlamı - Avaz Avaz Bağırmak Deyiminin Anlamı - Ölü mevsim Deyiminin Anlamı - Ağzından Çıkanı Kulağı İşitmemek Deyiminin Anlamı - Ettiğini Bulmak Deyiminin Anlamı - Temiz para deyiminin anlamı -