logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Hakkında Bilgi - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kimya Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Yazılım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Diş Hekimliği Fakültesi Hakkında Bilgi - Sanat Tarihi Bölümü Hakkında Bilgi - Odyoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Klasik Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Masrafı Çekmek Deyiminin Anlamı - Rast Gitmek Deyiminin Anlamı - Göz Önünde Tutmak (Bulundurmak) Deyiminin Anlamı - Dört başı mamur Deyiminin Anlamı - Şom ağızlı deyiminin anlamı - İşi ağırdan almak Deyiminin Anlamı - Dar kafalı Deyiminin Anlamı - Paye Vermek Deyiminin Anlamı - Yüzü yok deyiminin anlamı - Ciğerimin köşesi Deyiminin Anlamı - Ser Verip Sır Vermemek Deyiminin Anlamı - Nuh Der Peygamber Demez Deyiminin Anlamı - El Sürmemek Deyiminin Anlamı - Diş gıcırdatmak Deyiminin Anlamı - Temiz para deyiminin anlamı - Merhabası Olmak Deyiminin Anlamı - Ağzına Baktırmak Deyiminin Anlamı - Kardeş Payı Yapmak Deyiminin Anlamı - Külâhıma Anlat Deyiminin Anlamı - Huzurunu kaçırmak Deyiminin Anlamı -