BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Uluslararası Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - İmalat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında Bilgi - Sermaye Piyasası Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Bölümü Hakkında Bilgi - Fransızca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İç Mimarlık Hakkında Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Kimya Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Oyunbozanlık etmek Deyiminin Anlamı - Öküzün altında buzağı aramak Deyiminin Anlamı - Keyif Ehli Deyiminin Anlamı - Zeval vermemek deyiminin anlamı - Belayı Satın Almak Deyiminin Anlamı - Kendini Toplama Deyiminin Anlamı - Göz Kararı Deyiminin Anlamı - Fitil Olmak Deyiminin Anlamı - Arka Çıkmak Deyiminin Anlamı - Kanat Germek Deyiminin Anlamı - Duman attırmak Deyiminin Anlamı - Açık Vermek Deyiminin Anlamı - Külünü (Göğe) Savurmak Deyiminin Anlamı - Bire Bir Gelmek Deyiminin Anlamı - Yükseklerde dolaşmak deyiminin anlamı - Canına okumak Deyiminin Anlamı - Rahat Yüzü Görmemek Deyiminin Anlamı - Fikir Almak Deyiminin Anlamı - Yan gelip yatmak deyiminin anlamı - Allak Bullak Etmek Deyiminin Anlamı -