BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Yazılım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Genetik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Antropoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Hakkında Bilgi - Dokuz doğurmak Deyiminin Anlamı - İçli dışlı olmak Deyiminin Anlamı - Yerinde yeller esmek deyiminin anlamı - Yeğ tutmak deyiminin anlamı - Tuzlayayım da kokma deyiminin anlamı - Çarıklı erkânıharp Deyiminin Anlamı - Pay Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Fikir Vermek Deyiminin Anlamı - Daldan dala konmak Deyiminin Anlamı - Yıldızı parlamak deyiminin anlamı - Göz Hapsine Almak Deyiminin Anlamı - Ölme eşeğim ölme (yaza yonca bitecek) Deyiminin Anlamı - Ortalık düzelmek Deyiminin Anlamı - İfrit olmak Deyiminin Anlamı - Sıdkı Sıyrılmak Deyiminin Anlamı - Curcunaya çevirmek (veya döndürmek) Deyiminin Anlamı - Uzağı (ileriyi) görmek deyiminin anlamı - Arkasını (birine) Vermek Deyiminin Anlamı - Geniş Gönüllü Deyiminin Anlamı - Varlık göstermek deyiminin anlamı -