logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Sınıf Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Pilot Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Pilotaj Bölümü Hakkında Bilgi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Psikoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kimya Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Elinin Hamuruyla Erkek İşine Karışmak Deyiminin Anlamı - İki eli (birinin) yakasında olmak Deyiminin Anlamı - Göze Batmak Deyiminin Anlamı - Bağrına Taş Basmak Deyiminin Anlamı - İfade vermek Deyiminin Anlamı - Bire Bin Katmak Deyiminin - İçi geçmek Deyiminin Anlamı - Gökten Zembille mi İndi Deyiminin Anlamı - Kraldan Çok Kralcı Olmak Deyiminin Anlamı - Olan Biten Deyiminin Anlamı - Gözden Kaybolmak Deyiminin Anlamı - Laf Yok Deyiminin Anlamı - Yaş tahtaya (yere) basmamak deyiminin anlamı - Şeytanın ayağını kırmak deyiminin anlamı - Aklını Başına Almak (toplamak, devşirmek) Deyiminin Anlamı - Rekor Kırmak Deyiminin Anlamı - Esamisi Okunmamak Deyiminin Anlamı - Anan Yahşi Baban Yahşi Deyiminin Anlamı - Ateşine (nârına) Yanmak Deyiminin Anlamı - Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu Deyiminin Anlamı -