BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Sınıf Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Hakkında Bilgi - Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi - Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi - Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Fransızca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Yuvarlanıp gitmek deyiminin anlamı - Bir Kalemde Deyiminin Anlamı - Bindiği Dalı Kesmek Deyiminin Anlamı - Göbeği Çatlamak Deyiminin Anlamı - Eşek Şakası Deyiminin Anlamı - Zoru olmak deyiminin anlamı - Sinekten Yağ Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Allah Yürü ya Kulum Demiş Deyiminin Anlamı - Vurduğu yerden ses getirmek deyiminin anlamı - Hevesini almak Deyiminin Anlamı - Taşı sıksa suyunu çıkarmak deyiminin anlamı - Abbas Yolcu Deyiminin Anlamı - Yalancısı olmak deyiminin anlamı - Ne Yardan Geçer Ne Serden Deyiminin Anlamı - Merhabası Olmak Deyiminin Anlamı - Yeşil ışık yakmak deyiminin anlamı - Sözü Ağzında Bırakmak Deyiminin Anlamı - Allem Etmek Kallem Etmek Deyiminin Anlamı - Zıddına gitmek deyiminin anlamı - Eli Böğründe Kalmak Deyiminin Anlamı -