logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Yazılım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Otomotiv Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi - Lojistik Bölümü Hakkında Bilgi - Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Gazetecilik Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Mühendisliği Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - Pazarlama Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Kanlı Canlı Deyiminin Anlamı - Taş çatlasa deyiminin anlamı - İçi dışına çıkmak Deyiminin Anlamı - Alı Al Moru Mor Deyiminin Anlamı - Eli Boş Dönmek Deyiminin Anlamı - Burnundan (fitil fitil) Gelmek Deyiminin Anlamı - Yağlı kuyruk deyiminin anlamı - Dışı eli (seni) yakar, içi beni Deyiminin Anlamı - Aklına Esmek Deyiminin Anlamı - Vakitli vakitsiz deyiminin anlamı - Parmağı Ağzında Kalmak Deyiminin Anlamı - Azizlik Etmek Deyiminin Anlamı - Darda kalmak Deyiminin Anlamı - Cana yakın Deyiminin Anlamı - Postu Kurtarmak Deyiminin Anlamı - Can atmak Deyiminin Anlamı - Okka Çekmek Deyiminin Anlamı - Laf Aramızda Deyiminin Anlamı - Canına yandığım (yandığımın) Deyiminin Anlamı - İş ayağa düşmek Deyiminin Anlamı -