logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi - İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi - Ekonomi ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Ebelik Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Otomotiv Mühendisliği Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi - İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Hakkında Bilgi - İngilizce Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Sıcak Yüz Göstermek Deyiminin Anlamı - Turnayı gözünden vurmak deyiminin anlamı - Etekleri Tutuşmak Deyiminin Anlamı - Leyleğin Yuvadan Attığı Yavru Deyiminin Anlamı - Eski Hamam Eski Tas Deyiminin Anlamı - Ağız (söz) Birliği Etmek Deyiminin Anlamı - Saçı Bitmedik Deyiminin Anlamı - Teselli bulmak deyiminin anlamı - İşten el çektirmek Deyiminin Anlamı - Adama Dönmek Deyiminin Anlamı - Çakı gibi Deyiminin Anlamı - Kanı Kaynamak Deyiminin Anlamı - Öpüp başına koymak Deyiminin Anlamı - Gözde Tütmek Deyiminin Anlamı - Betine Gitmek Deyiminin Anlamı - Barut Kesilmek Deyiminin Anlamı - Neye Uğradığını Bilememek Deyiminin Anlamı - Topun ağzında deyiminin anlamı - Kaldırım Mühendisi Deyiminin Anlamı - Pire İçin Yorgan Yakmak Deyiminin Anlamı -