logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve BölümleriZurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Raylı Sistemler Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Matematik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Hindoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Ticaret Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Hakkında Bilgi - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Hakkında Bilgi - Yalan yere deyiminin anlamı - Al Birini Vur Birine (ötekine) Deyiminin Anlamı - Rahmetli Olmak Deyiminin Anlamı - İçi çekmek Deyiminin Anlamı - Ateş Kesilmek Deyiminin Anlamı - Yüzünden okumak deyiminin anlamı - Saati Saatine Uymamak Deyiminin Anlamı - Ha babam (ha) Deyiminin Anlamı - Perdesi Yırtık Deyiminin Anlamı - Hüküm sürmek Deyiminin Anlamı - Göz Açıp Kapayıncaya Kadar Deyiminin Anlamı - Yıldızı parlamak deyiminin anlamı - Ağzının Payını Vermek Deyiminin Anlamı - Ayağa Düşme Deyiminin Anlamı - Söz Açmak Deyiminin Anlamı - Defterden silmek Deyiminin Anlamı - Basıp Gitmek Deyiminin Anlamı - Avucunun İçine Almak Deyiminin Anlamı - Yüz üstü bırakmak deyiminin anlamı - Ayranı Kabarmak Deyiminin Anlamı -