logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Hakkında Bilgi - Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi - Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Zootekni Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Peyzaj Mimarlığı Hakkında Bilgi - İmalat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - İngilizce Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Pilot Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Oyuna gelmek Deyiminin Anlamı - Sözü Çiğnemek Deyiminin Anlamı - Attan İnip Eşeğe Binmek Deyiminin Anlamı - Başı Tutmak Deyiminin Anlamı - Can evinden vurmak Deyiminin Anlamı - Taban tepmek (patlatmak) deyiminin anlamı - Turşu gibi olmak deyiminin anlamı - Mevki Sahibi Olmak Deyiminin Anlamı - Ateş Kesilmek Deyiminin Anlamı - Yüreği kabarmak deyiminin anlamı - Kul Köle Olmak Deyiminin Anlamı - Tuttuğunu koparmak deyiminin anlamı - Söz Kesmek Deyiminin Anlamı - Burnunun Ucunu Görmemek Deyiminin Anlamı - Dile gelmek Deyiminin Anlamı - Kem Küm Etmek Deyiminin Anlamı - Keyif Çatmak Deyiminin Anlamı - Posasını Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Ayasofya’da Dilenip Sultanahmet’te Sadaka (zekât) vermek Deyiminin Anlamı - Aklını (bir şeyle) Bozmak Deyiminin Anlamı -