logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Çevre Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Hakkında Bilgi - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi - Lojistik Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgiler - Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Hakkında Bilgi - Yıldızı parlamak deyiminin anlamı - Taban tepmek (patlatmak) deyiminin anlamı - Ferman Dinlememek Deyiminin Anlamı - Yükünü tutmak deyiminin anlamı - İki eli (birinin) yakasında olmak Deyiminin Anlamı - Açık Konuşmak Deyiminin Anlamı - Üstesinden gelmek deyiminin anlamı - Buzlar çözülmek Deyiminin Anlamı - Yol açmak deyiminin anlamı - Kan Başına Sıçramak (Beynine Çıkmak) Deyiminin Anlamı - Bize de mi Lolo! Deyiminin Anlamı - Temel taşı deyiminin anlamı - Zembereği boşanmak deyiminin anlamı - Bir Sözünü İki Etmemek Deyiminin Anlamı - Ne Yardan Geçer Ne Serden Deyiminin Anlamı - Baş Aşağı Gitmek Deyiminin Anlamı - Gözleri Dolmak Deyiminin Anlamı - Yalayıp yutmak deyiminin anlamı - Kancayı Takmak Deyiminin Anlamı - Dört başı mamur Deyiminin Anlamı -