logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
logo
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Orman Endüstrisi Mühendisliği Hakkında Bilgi - Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Maliye Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Pilotaj Bölümü Hakkında Bilgi - Güverte Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Diş Hekimliği Fakültesi Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Akan Sular Durmak Deyiminin Anlamı - Allayıp Pullamak Deyiminin Anlamı - Ağzını Öpeyim (seveyim) Deyiminin Anlamı - Arpacı Kumrusu gibi Düşünmek Deyiminin Anlamı - İpiyle kuyuya inilmez Deyiminin Anlamı - Can kalmamak Deyiminin Anlamı - Kan Gövdeyi Götürmek Deyiminin Anlamı - Yüzü sirke satmak deyiminin anlamı - Ucu ucuna deyiminin anlamı - Aforoz Etmek Deyiminin Anlamı - Dil uzatmak Deyiminin Anlamı - Pire İçin Yorgan Yakmak Deyiminin Anlamı - Üstüne bir bardak (soğuk) su içmek deyiminin anlamı - Bozum Olmak Deyiminin Anlamı - Öküz öldü, ortaklık bozuldu Deyiminin Anlamı - Ağız Eğmek Deyiminin Anlamı - Söz Dinlemek Deyiminin Anlamı - Umurunda olmamak deyiminin anlamı - Altın Kesmek Deyiminin Anlamı - Ucunda bir şey olmak deyiminin anlamı -