BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Açın karnı doyar gözü doymaz atasözünün anlamı - Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) atasözünün anlamı - Açılan solar, ağlayan güler atasözünün anlamı - Acıkmış kudurmuştur beterdir atasözünün anlamı - Acıklı başta akıl olmaz atasözünün anlamı - Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözünün anlamı - Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı - Açık yerde tepecik kendini dağ sanır atasözünün anlamı - Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı - Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı - Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı - Acı acıyı keser, su sancıyı atasözünün anlamı - Acı acıyı keser (bastırır) atasözünün anlamı - Acı söz insanı dininden (çıkarır), tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı - Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş atasözünün anlamı - Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini atasözünün anlamı - Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına atasözünün anlamı - Acemi katır kapı önünde yük indirir atasözünün anlamı - Aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı - Acele ile yürüyen yolda kalır atasözünün anlamı - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Lojistik Bölümü Hakkında Bilgi - Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgiler - Yazılım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Japonca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Tarih Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Taşı sıksa suyunu çıkarmak deyiminin anlamı - Kırklara Kırışmak Deyiminin Anlamı - İki yakası bir araya gelmemek Deyiminin Anlamı - İnsan evlâdı Deyiminin Anlamı - Vaktini şaşmamak deyiminin anlamı - Darısı (dostlar) başına Deyiminin Anlamı - Bağrına Basmak Deyiminin Anlamı - Ayağının Tozuyla Deyiminin Anlamı - Yol göstermek deyiminin anlamı - Ağzında Gevelemek Deyiminin Anlamı - Akşamı İple Çekmek Deyiminin Anlamı - Bir Bardak Suda Fırtına Koparmak Deyiminin Anlamı - Cemaziyülevvelini bilmek Deyiminin Anlamı - Papara Yemek Deyiminin Anlamı - Kendini Göstermek Deyiminin Anlamı - Korktuğu Başına Gelmek Deyiminin Anlamı - Yükseklerde dolaşmak deyiminin anlamı - Parmak Kadar Çocuk Deyiminin Anlamı - Maskesi Düşmek Deyiminin Anlamı - Geçer Akçe Deyiminin Anlamı -