BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Açın karnı doyar gözü doymaz atasözünün anlamı - Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) atasözünün anlamı - Açılan solar, ağlayan güler atasözünün anlamı - Acıkmış kudurmuştur beterdir atasözünün anlamı - Acıklı başta akıl olmaz atasözünün anlamı - Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözünün anlamı - Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı - Açık yerde tepecik kendini dağ sanır atasözünün anlamı - Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı - Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı - Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı - Acı acıyı keser, su sancıyı atasözünün anlamı - Acı acıyı keser (bastırır) atasözünün anlamı - Acı söz insanı dininden (çıkarır), tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı - Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş atasözünün anlamı - Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini atasözünün anlamı - Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına atasözünün anlamı - Acemi katır kapı önünde yük indirir atasözünün anlamı - Aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı - Acele ile yürüyen yolda kalır atasözünün anlamı - İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Hakkında Bilgi - Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Fransızca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Lojistik Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Hakkında Bilgi - Elektrik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Eczacılık Fakültesi Hakkında Bilgi - Matematik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Barut Fıçısı Deyiminin Anlamı - Aşağı Yukarı Deyiminin Anlamı - Dümen çevirmek Deyiminin Anlamı - Tıka basa yemek deyiminin anlamı - Ağız Değiştirmek Deyiminin Anlamı - Ateş Bacayı Sarmak Deyiminin Anlamı - Sıkıntı Çekmek Deyiminin Anlamı - Eşiğini Aşındırmak Deyiminin Anlamı - Ağzını Havaya (poyraza) Açmak Deyiminin Anlamı - Göze Çarpmak Deyiminin Anlamı - Üstüne almak deyiminin anlamı - Elden Geçirmek Deyiminin Anlamı - Can evi Deyiminin Anlamı - Hakk-ı sükût (sus payı) Deyiminin Anlamı - Taşa tutmak deyiminin anlamı - Göğüs Germek Deyiminin Anlamı - Şakaya getirmek deyiminin anlamı - Yaşını başını almış (olmak) deyiminin anlamı - Vakit kazanmak deyiminin anlamı - İş ayağa düşmek Deyiminin Anlamı -