BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - Lojistik Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi - Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Bölümü Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Gazetecilik Bölümü Hakkında Bilgi - Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında Bilgi - İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Uluslararası Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Hakkında Bilgi - Söz Sahibi Olmak Deyiminin Anlamı - Basireti Bağlanmak Deyiminin Anlamı - Yerini bulmak deyiminin anlamı - Yaya kalmak deyiminin anlamı - Abbas Yolcu Deyiminin Anlamı - Ağzından Çıkanı Kulağı İşitmemek Deyiminin Anlamı - Çağ açmak Deyiminin Anlamı - Gözü Açık Gitmek Deyiminin Anlamı - Paçaları Sıvamak Deyiminin Anlamı - Etekleri Zil Çalmak Deyiminin Anlamı - İflâhını kesmek Deyiminin Anlamı - Üstüne bir bardak (soğuk) su içmek deyiminin anlamı - Dizgini (dizginleri) ele almak Deyiminin Anlamı - El Ele Vermek Deyiminin Anlamı - Geceyi Gündüze Katmak Deyiminin Anlamı - İn cin top oynamak Deyiminin Anlamı - Balık Etinde Deyiminin Anlamı - Bana mısın Dememek Deyiminin Anlamı - Ziyanı yok deyiminin anlamı - Yer yerinden oynamak deyiminin anlamı -