BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış atasözünün anlamı - Açın karnı doyar gözü doymaz atasözünün anlamı - Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) atasözünün anlamı - Açılan solar, ağlayan güler atasözünün anlamı - Acıkmış kudurmuştur beterdir atasözünün anlamı - Acıklı başta akıl olmaz atasözünün anlamı - Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözünün anlamı - Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı - Açık yerde tepecik kendini dağ sanır atasözünün anlamı - Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı - Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı - Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı - Acı acıyı keser, su sancıyı atasözünün anlamı - Acı acıyı keser (bastırır) atasözünün anlamı - Acı söz insanı dininden (çıkarır), tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı - Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş atasözünün anlamı - Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini atasözünün anlamı - Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına atasözünün anlamı - Acemi katır kapı önünde yük indirir atasözünün anlamı - Aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı - Sanat Tarihi Bölümü Hakkında Bilgi - Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi - Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Hakkında Bilgi - Gastronomi ve Mutfak Sanatları Hakkında Bilgi - Film Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi - Hindoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - Sermaye Piyasası Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgiler - Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Nedir Hakkında Bilgi - Hungaroloji Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Hakkında Bilgi - Yazılım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sağı Solu (Belli) Olmamak Deyiminin Anlamı - Hakkını vermek Deyiminin Anlamı - Duman olmak Deyiminin Anlamı - İki cami arasında kalmış beynamaza dönmek Deyiminin Anlamı - Burnunun Direği Sızlamak Deyiminin Anlamı - Fermanlı Deli Deyiminin Anlamı - Basıp Gitmek Deyiminin Anlamı - Gazel Okumak Deyiminin Anlamı - Uç vermek deyiminin anlamı - Kulak Kabartmak Deyiminin Anlamı - Askıya Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Kılına Dokunmamak Deyiminin Anlamı - Betine Gitmek Deyiminin Anlamı - Ateş Bacayı Sarmak Deyiminin Anlamı - Canlı cenaze Deyiminin Anlamı - Işığı altında Deyiminin Anlamı - Gözü Açık Gitmek Deyiminin Anlamı - Tezkeresini eline vermek deyiminin anlamı - Taş atmak deyiminin anlamı - Meydana Gelmek Deyiminin Anlamı -