BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Lojistik Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Ebelik Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Pazarlama Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Zootekni Bölümü Hakkında Bilgi - Yok canım! deyiminin anlamı - Pupa Yelken Deyiminin Anlamı - Nefsine Yedirememek Deyiminin Anlamı - Gönül Almak Deyiminin Anlamı - Parmak Hesabı Deyiminin Anlamı - Uyku çekmek deyiminin anlamı - Soğuk Kanlı Deyiminin Anlamı - On parmağında on marifet Deyiminin Anlamı - Yaka silkmek deyiminin anlamı - İki rahmetten biri Deyiminin Anlamı - Arka Kapıdan Çıkmak Deyiminin Anlamı - Taş çıkartmak deyiminin anlamı - Canı burnuna gelmek Deyiminin Anlamı - Başının Etini Yemek Deyiminin Anlamı - Elden Ele Dolaşmak Deyiminin Anlamı - Kanına Girmek Deyiminin Anlamı - Hop oturup hop kalkmak Deyiminin Anlamı - Aklını Çalmak (çelmek) Deyiminin Anlamı - Ömür çürütmek Deyiminin Anlamı - Kulağını Açmak Deyiminin Anlamı -