BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış atasözünün anlamı - Açın karnı doyar gözü doymaz atasözünün anlamı - Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) atasözünün anlamı - Açılan solar, ağlayan güler atasözünün anlamı - Acıkmış kudurmuştur beterdir atasözünün anlamı - Acıklı başta akıl olmaz atasözünün anlamı - Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözünün anlamı - Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı - Açık yerde tepecik kendini dağ sanır atasözünün anlamı - Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı - Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı - Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı - Acı acıyı keser, su sancıyı atasözünün anlamı - Acı acıyı keser (bastırır) atasözünün anlamı - Acı söz insanı dininden (çıkarır), tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı - Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş atasözünün anlamı - Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini atasözünün anlamı - Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına atasözünün anlamı - Acemi katır kapı önünde yük indirir atasözünün anlamı - Aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı - Makine Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Fransızca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Güverte Bölümü Hakkında Bilgi - Dilbilim Bölümü Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Mekatronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgiler - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Dil yarası Deyiminin Anlamı - İş yok Deyiminin Anlamı - Üstüne geçirmek deyiminin anlamı - Allah Aşkına Deyiminin Anlamı - Şaka kaldırmak Deyiminin Anlamı - Gözleri Kan Çanağına Dönmek Deyiminin Anlamı - Çalımından geçilmemek Deyiminin Anlamı - Dünyayı toz pembe görmek Deyiminin Anlamı - Mânâ Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Üvey evlât gibi tutmak (saymak) deyiminin anlamı - Yalancısı olmak deyiminin anlamı - Dile (dillere) düşmek Deyiminin Anlamı - Gözlerini (Gözünü) Kan Bürümek Deyiminin Anlamı - Ağzına (veya ağzının içine) Bakmak Deyiminin Anlamı - Külünü (Göğe) Savurmak Deyiminin Anlamı - Vız gelmek (vız gelip tırıs gitmek) deyiminin anlamı - Soğuk Kanlı Deyiminin Anlamı - Başını Ezmek Deyiminin Anlamı - Ezbere İş Görmek Deyiminin Anlamı - Gözü Açılmak Deyiminin Anlamı -