logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Ekonomi ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - İstatistik Bölümü Hakkında Biligi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Hakkında Bilgi - Takı Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Hakkında Bilgi - İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Tarımsal Genetik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Film Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Madik Atmak Deyiminin Anlamı - Namus Belâsı Deyiminin Anlamı - Kafası Almamak Deyiminin Anlamı - Arka Çıkmak Deyiminin Anlamı - Tongaya basmak deyiminin anlamı - Yüreği katı deyiminin anlmaı - Göz Nuru Dökmek Deyiminin Anlamı - Dizinin (dizlerinin) bağı çözülmek Deyiminin Anlamı - Eski Kafalı Deyiminin Anlamı - Rol Oynamak Deyiminin Anlamı - Sıcağı Sıcağına Deyiminin Anlamı - Aşağı Yukarı Deyiminin Anlamı - Yakayı kurtarmak deyiminin anlamı - Külâhını Ters Giydirmek Deyiminin Anlamı - Burnunun Direği Sızlamak Deyiminin Anlamı - Pabuç Pahalı Deyiminin Anlamı - Sinirlerini Bozmak Deyiminin Anlamı - Açık Saçık Deyiminin Anlamı - Adı Kalmak Deyiminin Anlamı - Karga Tulumba Etmek Deyiminin Anlamı -