BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Açın karnı doyar gözü doymaz atasözünün anlamı - Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) atasözünün anlamı - Açılan solar, ağlayan güler atasözünün anlamı - Acıkmış kudurmuştur beterdir atasözünün anlamı - Acıklı başta akıl olmaz atasözünün anlamı - Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözünün anlamı - Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı - Açık yerde tepecik kendini dağ sanır atasözünün anlamı - Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı - Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı - Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı - Acı acıyı keser, su sancıyı atasözünün anlamı - Acı acıyı keser (bastırır) atasözünün anlamı - Acı söz insanı dininden (çıkarır), tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı - Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş atasözünün anlamı - Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini atasözünün anlamı - Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına atasözünün anlamı - Acemi katır kapı önünde yük indirir atasözünün anlamı - Aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı - Acele ile yürüyen yolda kalır atasözünün anlamı - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Ebelik Bölümü Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgiler - Yahudi pazarlığı deyiminin anlamı - Ucu ortası belli olmamak deyiminin anlamı - Pusuya Düşmek Deyiminin Anlamı - Üstü başı dökülmek deyiminin anlamı - El atmak Deyiminin Anlamı - Kan Gövdeyi Götürmek Deyiminin Anlamı - Lamı Cimi Yok Deyiminin Anlamı - Yüreği küt küt atmak deyiminin anlamı - Bozuk Çalmak Deyiminin Anlamı - Masrafı Çekmek Deyiminin Anlamı - Ümitsizliğe düşmek deyiminin anlamı - Ateşle Oynamak Deyiminin Anlamı - Ağız Değiştirmek Deyiminin Anlamı - Açık Fikirli Deyiminin Anlamı - Dünya bir araya gelse Deyiminin Anlamı - Pas Geçmek Deyiminin Anlamı - Ruhunu Teslim Etmek Deyiminin Anlamı - El Koymak Deyiminin Anlamı - Mırın Kırın Etmek Deyiminin Anlamı - Çıt çıkarmamak Deyiminin Anlamı -