BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Sanat Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Meteoroloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Psikoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Pilotaj Bölümü Hakkında Bilgi - Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - Japonca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Dar boğaz Deyiminin Anlamı - Temel taşı deyiminin anlamı - Yiyip bitirmek deyiminin anlamı - İçini kemirmek Deyiminin Anlamı - Ses Seda Çıkmamak Deyiminin Anlamı - Rahat Durmamak Deyiminin Anlamı - Arka Çıkmak Deyiminin Anlamı - Namus Belâsı Deyiminin Anlamı - İşi düşmek Deyiminin Anlamı - Taş üstünde taş bırakmamak (koymamak) deyiminin anlamı - Yüzü soğuk deyiminin anlamı - Ağzı Kulaklarına Varmak Deyiminin Anlamı - Dolma yutmak Deyiminin Anlamı - Pupa Yelken Deyiminin Anlamı - Bal Alacak Çiçeği Bilmek Deyiminin Anlamı - Kapısında Büyümek Deyiminin Anlamı - Gaflet Basmak Deyiminin Anlamı - Çark etmek Deyiminin Anlamı - Nato Kafa Nato Mermer Deyiminin Anlamı - Tefe koymak deyiminin anlamı -