logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Endüstrisi Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik Bölümü Hakkında Biligi - Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Elektrik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çocuk Gelişimi Bölümü Nedir Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Bana mısın Dememek Deyiminin Anlamı - Kana Susamak Deyiminin Anlamı - Defteri dürülmek Deyiminin Anlamı - Yanıp tutuşmak deyiminin anlamı - Ağız Kalabalığı Deyiminin Anlamı - Zifiri karanlık deyiminin anlamı - Ayağını Denk Almak Deyiminin Anlamı - Ağzı (bir karış) Açık Kalmak Deyiminin Anlamı - Kılı Kırk Yarmak Deyiminin Anlamı - Beylik Söz Deyiminin Anlamı - Gözleri Bulutlanmak Deyiminin Anlamı - Punduna Getirmek Deyiminin Anlamı - Üstünden atmak deyiminin anlamı - Sırım Gibi Deyiminin Anlamı - Sırtını Yere Getirmek Deyiminin Anlamı - Saman Altından Su Yürütmek Deyiminin Anlamı - Aklına Gelmek Deyiminin Anlamı - Ucu dokunmak deyiminin anlamı - Yaya kalmak deyiminin anlamı - Aklına (aklını) Takmak Deyiminin Anlamı -