logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Enerji Sistemleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Diş Hekimliği Fakültesi Hakkında Bilgi - Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Tarih Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Sermaye Piyasası Bölümü Hakkında Bilgi - Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Eşeğini Sağlam Kazığa Bağlamak Deyiminin Anlamı - Aza Çoğa Bakmamak Deyiminin Anlamı - Boğaz Kavgası Deyiminin Anlamı - İçi çekmek Deyiminin Anlamı - El Sürmemek Deyiminin Anlamı - Yangına körükle gitmek deyiminin anlamı - Al Gülüm Ver Gülüm Deyiminin Anlamı - Özü sözü bir Deyiminin Anlamı - İğne ipliğe dönmek Deyiminin Anlamı - Bela Aramak Deyiminin Anlamı - Küçük Görmek Deyiminin Anlamı - Peşkeş Çekmek Deyiminin Anlamı - Alı Al Moru Mor Deyiminin Anlamı - Küpünü Doldurmak Deyiminin Anlamı - Paçavrasını Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Diken üstünde oturmak Deyiminin Anlamı - Tava getirmek deyiminin anlamı - Elinden İş Çıkmamak Deyiminin Anlamı - Ağzına (veya ağzının içine) Bakmak Deyiminin Anlamı - Sonradan Görme Deyiminin Anlamı -