logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Sanat Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Mühendisliği Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Güverte Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Matematik Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Uçak Mühendisliği Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Klasik Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Hindoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Su Ürünleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Daldan dala konmak Deyiminin Anlamı - Altın Kesmek Deyiminin Anlamı - Kafa Tutmak Deyiminin Anlamı - Ortadan kalkmak Deyiminin Anlamı - İçi çekmek Deyiminin Anlamı - İpin ucunu kaçırmak Deyiminin Anlamı - Eli Böğründe Kalmak Deyiminin Anlamı - Kafa Patlatmak Deyiminin Anlamı - Dile gelmek Deyiminin Anlamı - Yüzü görmemek deyiminin anlamı - Gözlerine İnanmamak Deyiminin Anlamı - Alıcı Gözüyle Bakmak Deyiminin Anlamı - Gönül Eri Deyiminin Anlamı - Silip Süpürmek Deyiminin Anlamı - Göz Açıp Kapayıncaya Kadar Deyiminin Anlamı - Çoğu gitti azı kaldı Deyiminin Anlamı - Dile kolay Deyiminin Anlamı - Post Kavgası Deyiminin Anlamı - Başı Bağlı Olmak Deyiminin Anlamı - Ağzına (veya ağzının içine) Bakmak Deyiminin Anlamı -