BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Peyzaj Mimarlığı Hakkında Bilgi - Klasik Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Genetik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Su Ürünleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Kör Kadı Deyiminin Anlamı - Sıkıntı Çekmek Deyiminin Anlamı - Köstek Olmak Deyiminin Anlamı - Sabahı Etmek Deyiminin Anlamı - Paraya Kıymak Deyiminin Anlamı - Burnunu Çekmek Deyiminin Anlamı - Baba Ocağı (evi veya yurdu) Deyiminin Anlamı - Kök Salmak Deyiminin Anlamı - Fesat Kumkuması Deyiminin Anlamı - Ha bire Deyiminin Anlamı - Kul Hakkı Deyiminin Anlamı - Ekmeğine yağ sürmek Deyiminin Anlamı - Çekidüzen vermek Deyiminin Anlamı - Rahat Yüzü Görmemek Deyiminin Anlamı - Devede kulak Deyiminin Anlamı - Kancayı Takmak Deyiminin Anlamı - Boynu Kıldan İnce Olmak Deyiminin Anlamı - Aba Altından Sopa(değnek) Göstermek Deyiminin Anlamı Açıklaması ve Kullanımı - Yarım adam deyiminin anlamı - Kapı Yoldaşı Deyiminin Anlamı -