BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış atasözünün anlamı - Açın karnı doyar gözü doymaz atasözünün anlamı - Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) atasözünün anlamı - Açılan solar, ağlayan güler atasözünün anlamı - Acıkmış kudurmuştur beterdir atasözünün anlamı - Acıklı başta akıl olmaz atasözünün anlamı - Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözünün anlamı - Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı - Açık yerde tepecik kendini dağ sanır atasözünün anlamı - Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı - Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı - Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı - Acı acıyı keser, su sancıyı atasözünün anlamı - Acı acıyı keser (bastırır) atasözünün anlamı - Acı söz insanı dininden (çıkarır), tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı - Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş atasözünün anlamı - Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini atasözünün anlamı - Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına atasözünün anlamı - Acemi katır kapı önünde yük indirir atasözünün anlamı - Aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Elektrik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi - Pilotaj Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Ağız Diş Sağlığı Bölümü Hakkında Bilgi - Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Halkbilimi Hakkında Bölümü Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Zootekni Bölümü Hakkında Bilgi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çocuk Gelişimi Bölümü Nedir Hakkında Bilgi - Üstüne atmak deyiminin anlamı - Rahatlık Batmak Deyiminin Anlamı - Çiğ yemedim ki karnım ağrısın Deyiminin Anlamı - Yakasına sarılmak deyiminin anlamı - Keyif Çatmak Deyiminin Anlamı - Yol göstermek deyiminin anlamı - Yolu tutmak deyiminin anlamı - Oldu olacak kırıldı nacak Deyiminin Anlamı - Yıldırımları (veya şimşekleri) üstüne çekmek deyiminin anlamı - Oluruna bırakmak Deyiminin Anlamı - Deli fişek Deyiminin Anlamı - Damgasını vurmak Deyiminin Anlamı - Basıp Gitmek Deyiminin Anlamı - Çanak yalayıcı Deyiminin Anlamı - Ayağının Altına Almak Deyiminin Anlamı - Alnının Damarı Çatlamak Deyiminin Anlamı - Acısını Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Postayı Kesmek Deyiminin Anlamı - Dem tutmak Deyiminin Anlamı - Vara yoğa karışmak deyiminin anlamı -