BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik Bölümü Hakkında Biligi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Bölümü Hakkında Bilgi - Tütün Eksperliği Bölümü Hakkında Bilgi - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi - Odyoloji Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - İktisat Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi - İmalat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kök Söktürmek Deyiminin Anlamı - Kıyamet Kopmak Deyiminin Anlamı - Pis Pis Gülmek Deyiminin Anlamı - Söz Bir Allah Bir Deyiminin Anlamı - Dirsek çürütmek Deyiminin Anlamı - Geri Basmak Deyiminin Anlamı - Allah Yarattı Dememek Deyiminin Anlamı - Metelik Vermemek Deyiminin Anlamı - Kulağını Açmak Deyiminin Anlamı - Yan gelip yatmak deyiminin anlamı - Mayası Bozuk Deyiminin Anlamı - Alnını Karışlamak Deyiminin Anlamı - Tatlı sert deyiminin anlamı - Ana Baba Günü Deyiminin Anlamı - Zınk diye durmak deyiminin anlamı - Öteden beri Deyimin Anlamı - Aklına Düşmek Deyiminin Anlamı - Acı Çekmek (duymak) Deyiminin Anlamı - Tadı tuzu kalmamak deyiminin anlamı - Eyere de Gelir Semere de Deyiminin Anlamı -