BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Açın karnı doyar gözü doymaz atasözünün anlamı - Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) atasözünün anlamı - Açılan solar, ağlayan güler atasözünün anlamı - Acıkmış kudurmuştur beterdir atasözünün anlamı - Acıklı başta akıl olmaz atasözünün anlamı - Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözünün anlamı - Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı - Açık yerde tepecik kendini dağ sanır atasözünün anlamı - Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı - Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı - Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı - Acı acıyı keser, su sancıyı atasözünün anlamı - Acı acıyı keser (bastırır) atasözünün anlamı - Acı söz insanı dininden (çıkarır), tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı - Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş atasözünün anlamı - Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini atasözünün anlamı - Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına atasözünün anlamı - Acemi katır kapı önünde yük indirir atasözünün anlamı - Aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı - Acele ile yürüyen yolda kalır atasözünün anlamı - Uluslararası Ticaret Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Ağzından Düşürmemek Deyiminin Anlamı - Gazel Okumak Deyiminin Anlamı - Ahret Kardeşi Deyiminin Anlamı - Yüzünü kara çıkarmak deyiminin anlamı - İçi erimek Deyiminin Anlamı - Ağzını Öpeyim (seveyim) Deyiminin Anlamı - Numara Yapmak Deyiminin Anlamı - Yediği naneye bak deyiminin anlamı - Dile gelmek Deyiminin Anlamı - Ateşe Tutmak Deyiminin Anlamı - Ciğeri beş para etmemek Deyiminin Anlamı - Bana mısın Dememek Deyiminin Anlamı - Dilinin altında bir şey olmak Deyiminin Anlamı - Yola düşmek deyiminin anlamı - Tüyleri diken diken olmak deyiminin anlamı - İsmi var, cismi yok Deyiminin Anlamı - Saman Gibi Deyiminin Anlamı - İşi sıkı tutmak Deyiminin Anlamı - Fareler Cirit Oynamak Deyiminin Anlamı - Baba Adam Deyiminin Anlamı -