logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Ebelik Bölümü Hakkında Bilgi - İnşaat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Hindoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat Tarihi Bölümü Hakkında Bilgi - Gastronomi ve Mutfak Sanatları Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Odyoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Film Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - İki cami arasında kalmış beynamaza dönmek Deyiminin Anlamı - Eli Ağır Deyiminin Anlamı - Göğüs Germek Deyiminin Anlamı - Acısını Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Tava gelmek deyiminin anlamı - Ağızda Sakız gibi Çiğnemek Deyiminin Anlamı - Sağ Sözünü Sol Gözünden Sakınmak Deyiminin Anlamı - Dil yarası Deyiminin Anlamı - Tercüman olmak deyiminin anlamı - Ölü mevsim Deyiminin Anlamı - Bel Vermek Deyiminin Anlamı - Ayağının Tozuyla Deyiminin Anlamı - Yüreği kabarmak deyiminin anlamı - Üç buçuk atmak deyiminin anlamı - Sık Boğaz Etmek Deyiminin Anlamı - Canını dişine takmak Deyiminin Anlamı - Saltanat Sürmek Deyiminin Anlamı - Baş Yemek Deyiminin Anlamı - Külünü (Göğe) Savurmak Deyiminin Anlamı - El Koymak Deyiminin Anlamı -