logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
logo
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Elektrik Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Türkçe Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Meteoroloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Lojistik Bölümü Hakkında Bilgi - Japonca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi - Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Hakkında Bilgi - Gastronomi ve Mutfak Sanatları Hakkında Bilgi - Matematik Bölümü Hakkında Bilgi - Aman Dilemek Deyiminin Anlamı - Postayı Kesmek Deyiminin Anlamı - Canına okumak Deyiminin Anlamı - Yüreği kabarmak deyiminin anlamı - Boyunduruk Altına Girmek Deyiminin Anlamı - Burnunun Ucunu Görmemek Deyiminin Anlamı - İğne atsan yere düşmez Deyiminin Anlamı - Dışı eli (seni) yakar, içi beni Deyiminin Anlamı - Keyif Çatmak Deyiminin Anlamı - Ah Almak Deyiminin Anlamı - Tongaya basmak deyiminin anlamı - Lafa Boğmak Deyiminin Anlamı - Fukara Babası Deyiminin Anlamı - Madalyanın Ters Yüzü Deyiminin Anlamı - Ciğerimin köşesi Deyiminin Anlamı - Göz Gözü Görmemek Deyiminin Anlamı - Ayağını Yorganına göre Uzatmak Deyiminin Anlamı - Açmaza Düşmek Deyiminin Anlamı - İpi koparmak Deyiminin Anlamı - Resmiyete Dökmek Deyiminin Anlamı -