BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış atasözünün anlamı - Açın karnı doyar gözü doymaz atasözünün anlamı - Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) atasözünün anlamı - Açılan solar, ağlayan güler atasözünün anlamı - Acıkmış kudurmuştur beterdir atasözünün anlamı - Acıklı başta akıl olmaz atasözünün anlamı - Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözünün anlamı - Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı - Açık yerde tepecik kendini dağ sanır atasözünün anlamı - Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı - Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı - Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı - Acı acıyı keser, su sancıyı atasözünün anlamı - Acı acıyı keser (bastırır) atasözünün anlamı - Acı söz insanı dininden (çıkarır), tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı - Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş atasözünün anlamı - Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini atasözünün anlamı - Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına atasözünün anlamı - Acemi katır kapı önünde yük indirir atasözünün anlamı - Aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Lojistik Bölümü Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - Diş Hekimliği Fakültesi Hakkında Bilgi - Pazarlama Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi - Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonomi ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - İngilizce Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi - Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında Bilgi - Taş üstünde taş bırakmamak (koymamak) deyiminin anlamı - El Elde Baş Başta Deyiminin Anlamı - Allah Aşkına Deyiminin Anlamı - Kanıyla Ödemek Deyiminin Anlamı - Bit Yeniği Deyiminin Anlamı - İçtikleri su ayrı gitmemek Deyiminin Anlamı - Başına Devlet Kuşu Konmak Deyiminin Anlamı - Adını Vermek Deyiminin Anlamı - Sağmal İnek Deyiminin Anlamı - Körü Körüne Deyiminin Anlamı - Teslim bayrağı çekmek deyiminin anlamı - Söz Götürmez Deyiminin Anlamı - Kırk Dereden Su Getirmek Deyiminin Anlamı - Karşı Çıkmak Deyiminin Anlamı - Benzi Atmak Deyiminin Anlamı - El açmak Deyiminin Anlamı - Kardeş Payı Yapmak Deyiminin Anlamı - Adam Sırasına Geçmek (girmek) Deyiminin - Çizmeden yukarı çıkmak Deyiminin Anlamı - Açıkta Kalmak (olmak) Deyiminin Anlamı -