BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Uluslararası Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - İmalat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Film Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - Pazarlama Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Genetik Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi - Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Zora gelmemek deyiminin anlamı - Yüreği kararmak deyiminin anlamı - Kıran Girmek Deyiminin Anlamı - Yüreği katı deyiminin anlmaı - Tefe koymak deyiminin anlamı - Mendil Açmak Deyiminin Anlamı - Yüreğine (içine) dert olmak deyiminin anlamı - Saman Gibi Deyiminin Anlamı - Sıkıntı Basmak Deyiminin Anlamı - Açıktan Kazanmak Deyiminin Anlamı - Kül Kedisi Deyiminin Anlamı - Para Sızdırmak Deyiminin Anlamı - Üstünde kalmak deyiminin anlamı - Zaman kazanmak deyiminin anlamı - Kambersiz Düğün Olmaz (olur mu?) Deyiminin Anlamı - Tepesinden (başından) kaynar su dökülmek deyiminin anlmı - Vebali boynuna olmak deyiminin anlamı - Kızıl Kızılca Kıyamet Kopmak Deyiminin Anlamı - Yere bakan yürek yakan deyiminin anlamı - Damdan düşer gibi Deyiminin Anlamı -