BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - Dilbilim Bölümü Hakkında Bilgi - Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Uluslararası Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Sağlık Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Gönlüne Göre Deyiminin Anlamı - Kan Tutmak Deyiminin Anlamı - Cendereye sokmak Deyiminin Anlamı - Kel Kâhya Deyiminin Anlamı - Beyninden Vurulmuşa Dönmek Deyiminin Anlamı - Fikir Vermek Deyiminin Anlamı - Tabanları kaldırmak deyiminin anlamı - El Kadar Deyiminin Anlamı - Göze Batmak Deyiminin Anlamı - Sermayeyi Kediye Yüklemek Deyiminin Anlamı - Beyni Bulanmak Deyiminin Anlamı - Şart koşmak deyiminin anlamı - Kıssadan Hisse Almak Deyiminin Anlamı - İki eli (birinin) yakasında olmak Deyiminin Anlamı - Yok devenin başı! deyiminin anlamı - Feleğin Çemberinden Geçmek Deyiminin Anlamı - Prangaya Vurmak Deyiminin Anlamı - Anasını Sat (satayım) Deyiminin Anlamı - Aklı Karışmak Deyiminin Anlamı - Baş Koymak Deyiminin Anlamı -