BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Açın karnı doyar gözü doymaz atasözünün anlamı - Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) atasözünün anlamı - Açılan solar, ağlayan güler atasözünün anlamı - Acıkmış kudurmuştur beterdir atasözünün anlamı - Acıklı başta akıl olmaz atasözünün anlamı - Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözünün anlamı - Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı - Açık yerde tepecik kendini dağ sanır atasözünün anlamı - Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı - Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı - Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı - Acı acıyı keser, su sancıyı atasözünün anlamı - Acı acıyı keser (bastırır) atasözünün anlamı - Acı söz insanı dininden (çıkarır), tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı - Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş atasözünün anlamı - Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini atasözünün anlamı - Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına atasözünün anlamı - Acemi katır kapı önünde yük indirir atasözünün anlamı - Aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı - Acele ile yürüyen yolda kalır atasözünün anlamı - Yeni Medya Bölümü Hakkında Bilgi - İlahiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Hakkında Bilgi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Enformatiği Bölümü Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Raylı Sistemler Mühendisliği Hakkında Bilgi - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Sokağa Düşmek Deyiminin Anlamı - Acısını Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Geri Çekilmek Deyiminin Anlamı - Tam takır kuru bakır deyiminin anlamı - İfrit olmak Deyiminin Anlamı - Yükte hafif pahada ağır deyiminin anlamı - Hakkı geçmek Deyiminin Anlamı - Cendereye sokmak Deyiminin Anlamı - Ser Verip Sır Vermemek Deyiminin Anlamı - Yüz vermek deyiminin anlamı - Çığırından çıkmak Deyiminin Anlamı - Lüpe Konmak Deyiminin Anlamı - Yağ tulumu deyiminin anlamı - Karnı Tok Sırtı Pek Deyiminin Anlamı - Ziyafet çekmek deyiminin anlamı - Rahat Yüzü Görmemek Deyiminin Anlamı - Canına değmek Deyiminin Anlamı - Abacı Kebeci Ara Yerde Sen Neci Göstermek Deyiminin Anlamı - Sağmal İnek Deyiminin Anlamı - Aklına Düşmek Deyiminin Anlamı -