logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - İspanyol Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi - Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Diş Hekimliği Fakültesi Hakkında Bilgi - Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi - Aklı Kesmek Deyiminin Anlamı - Sır Olmak Deyiminin Anlamı - Boyunduruk Altına Girmek Deyiminin Anlamı - Sırtından Geçinmek Deyiminin Anlamı - Yüzünün akıyla çıkmak deyiminina anlamı - Ağzına Layık Deyiminin Anlamı - Kuru Kalabalık Deyiminin Anlamı - Dara düşmek Deyiminin Anlamı - Kör Dövüşü Deyiminin Anlamı - Ziyafet çekmek deyiminin anlamı - Ara Bulmak Deyiminin Anlamı - Dağarcığına atmak Deyiminin Anlamı - İçini dökmek Deyiminin Anlamı - Gözlerine İnanmamak Deyiminin Anlamı - Devede kulak Deyiminin Anlamı - İki cihanda yüzü ak olmak Deyiminin Anlamı - Tabanvayla gitmek deyimlerin anlamı - Yiğitlik sende kalsın deyiminin anlamı - Yataklık etmek deyiminin anlamı - Çalım satmak (caka satmak) Deyiminin Anlamı -