BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Açın karnı doyar gözü doymaz atasözünün anlamı - Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) atasözünün anlamı - Açılan solar, ağlayan güler atasözünün anlamı - Acıkmış kudurmuştur beterdir atasözünün anlamı - Acıklı başta akıl olmaz atasözünün anlamı - Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözünün anlamı - Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı - Açık yerde tepecik kendini dağ sanır atasözünün anlamı - Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı - Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı - Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı - Acı acıyı keser, su sancıyı atasözünün anlamı - Acı acıyı keser (bastırır) atasözünün anlamı - Acı söz insanı dininden (çıkarır), tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı - Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş atasözünün anlamı - Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini atasözünün anlamı - Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına atasözünün anlamı - Acemi katır kapı önünde yük indirir atasözünün anlamı - Aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı - Acele ile yürüyen yolda kalır atasözünün anlamı - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Hindoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi - Kimya Bölümü Hakkında Bilgi - Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Hakkında Bilgi - Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bilgisayar Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - Meteoroloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - İngilizce Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Ziyan etmek deyiminin anlamı - Acı Çekmek (duymak) Deyiminin Anlamı - Yok canım! deyiminin anlamı - Gölgesinden Korkmak Deyiminin Anlamı - Kendini Ağır Satmak Deyiminin Anlamı - Taburcu olmak deyimlerin anlamı - Kuvvetten Düşmek Deyiminin Anlamı - Can düşmanı Deyiminin Anlamı - Bir Bardak Suda Fırtına Koparmak Deyiminin Anlamı - Arkadan Söylemek Deyiminin Anlamı - Eliyle Koymuş Gibi Bulmak Deyiminin Anlamı - Pişmiş Aşa Su Katmak Deyiminin Anlamı - Hakk-ı sükût (sus payı) Deyiminin Anlamı - Allah Aratmasın Deyiminin Anlamı - Yaka paça deyiminin anlamı - Abesle İştigal Etmek Deyiminin Anlamı - Açığa Çıkarılmak (alınmak) Deyiminin Anlamı - Başı Sıkışmak (sıkılmak) Deyiminin Anlamı - Mânâ Vermek Deyiminin Anlamı - Doğmamış çocuğa don biçmek Deyiminin Anlamı -