BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış atasözünün anlamı - Açın karnı doyar gözü doymaz atasözünün anlamı - Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) atasözünün anlamı - Açılan solar, ağlayan güler atasözünün anlamı - Acıkmış kudurmuştur beterdir atasözünün anlamı - Acıklı başta akıl olmaz atasözünün anlamı - Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözünün anlamı - Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı - Açık yerde tepecik kendini dağ sanır atasözünün anlamı - Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı - Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı - Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı - Acı acıyı keser, su sancıyı atasözünün anlamı - Acı acıyı keser (bastırır) atasözünün anlamı - Acı söz insanı dininden (çıkarır), tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı - Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş atasözünün anlamı - Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini atasözünün anlamı - Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına atasözünün anlamı - Acemi katır kapı önünde yük indirir atasözünün anlamı - Aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı - Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Pilot Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Takı Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - İngilizce Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Hakkında Bilgi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hakkında Bilgi - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Kıt Kanaat Geçinmek Deyiminin Anlamı - Tok gözlü deyiminin anlamı - Şakaya getirmek deyiminin anlamı - Abur Cubur Deyiminin Anlamı - Adını Vermek Deyiminin Anlamı - Kuru Sıkı Deyiminin Anlamı - Burnu Kaf Dağında (olmak) Deyiminin Anlamı - Kapı Kapı Dolaşmak Deyiminin Anlamı - Başının Derdine Düşmek Deyiminin Anlamı - Yuvarlanıp gitmek deyiminin anlamı - Çirkefe taş atmak Deyiminin Anlamı - Sıfırı Tüketmek Deyiminin Anlamı - Tabanları yağlamak deyiminin anlamı - İpin ucunu kaçırmak Deyiminin Anlamı - Söz Altında Kalmamak Deyiminin Anlamı - Yer tutmak deyiminin anlamı - Feleğin Çemberinden Geçmek Deyiminin Anlamı - Kapı Dışarı Etmek Deyiminin Anlamı - İğne atsan yere düşmez Deyiminin Anlamı - Seninki Can da Benim ki Patlıcan mı Deyiminin Anlamı -