BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Acındırırsan arsız olur, acıktırırsan hırsız olur atasözünün anlamı - Açın karnı doyar gözü doymaz atasözünün anlamı - Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) atasözünün anlamı - Açılan solar, ağlayan güler atasözünün anlamı - Acıkmış kudurmuştur beterdir atasözünün anlamı - Acıklı başta akıl olmaz atasözünün anlamı - Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözünün anlamı - Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı - Açık yerde tepecik kendini dağ sanır atasözünün anlamı - Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı - Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı - Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı - Acı acıyı keser, su sancıyı atasözünün anlamı - Acı acıyı keser (bastırır) atasözünün anlamı - Acı söz insanı dininden (çıkarır), tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı - Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş atasözünün anlamı - Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini atasözünün anlamı - Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına atasözünün anlamı - Acemi katır kapı önünde yük indirir atasözünün anlamı - Aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Raylı Sistemler Mühendisliği Hakkında Bilgi - Yeni Medya Bölümü Hakkında Bilgi - Pilotaj Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgiler - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Matematik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Hemşirelik Bölümü Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Paçayı Kaptırmak Deyiminin Anlamı - Payidar Olmak Deyiminin Anlamı - Yükünü tutmak deyiminin anlamı - Nerede Akşam Orada Sabah Deyiminin Anlamı - Bir Gömlek Aşağı Deyiminin Anlamı - Anasından Emdiği Süt Burnundan (fitil fitil) Gelmek Deyiminin Anlamı - Kanıyla Ödemek Deyiminin Anlamı - Şaka gibi gelmek Deyiminin Anlamı - Gözleri Bulutlanmak Deyiminin Anlamı - Kapı Yoldaşı Deyiminin Anlamı - Hık demiş burnundan düşmüş Deyiminin Anlamı - Başa Güreşmek Deyiminin Anlamı - Alnının Damarı Çatlamak Deyiminin Anlamı - Soyup Soğana Çevirmek Deyiminin Anlamı - Yağmur yağarken küpünü doldurmak deyiminin anlamı - Keyfinin Kâhyası Olmamak Deyiminin Anlamı - İzi silinmek Deyiminin Anlamı - Ne Hâli Varsa Görsün! Deyiminin Anlamı - Dilini yutmak Deyiminin Anlamı - Üzüm üzüm üzülmek deyiminin anlamı -