BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış atasözünün anlamı - Açın karnı doyar gözü doymaz atasözünün anlamı - Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) atasözünün anlamı - Açılan solar, ağlayan güler atasözünün anlamı - Acıkmış kudurmuştur beterdir atasözünün anlamı - Acıklı başta akıl olmaz atasözünün anlamı - Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözünün anlamı - Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı - Açık yerde tepecik kendini dağ sanır atasözünün anlamı - Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı - Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı - Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı - Acı acıyı keser, su sancıyı atasözünün anlamı - Acı acıyı keser (bastırır) atasözünün anlamı - Acı söz insanı dininden (çıkarır), tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı - Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş atasözünün anlamı - Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini atasözünün anlamı - Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına atasözünün anlamı - Acemi katır kapı önünde yük indirir atasözünün anlamı - Aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi - Çocuk Gelişimi Bölümü Nedir Hakkında Bilgi - Gıda Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Pazarlama Bölümü Hakkında Bilgi - Su Ürünleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Hakkında Bilgi - Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Eczacılık Fakültesi Hakkında Bilgi - Gıda Mühendisliği Hakkında Bilgi - Raylı Sistemler Mühendisliği Hakkında Bilgi - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - Aklı Başında Olmamak Deyiminin Anlamı - İt sürüsü kadar Deyiminin Anlamı - Mat Etmek Deyiminin Anlamı - Ağız Dil Vermemek Deyiminin Anlamı - Metelik Vermemek Deyiminin Anlamı - Yağlı ballı olmak deyiminin anlamı - Kısmeti Açılmak Deyiminin Anlamı - Çileden çıkmak Deyiminin Anlamı - Kabuğuna Çekilmek Deyiminin Anlamı - Çıkmaza girmek Deyiminin Anlamı - Ne Mene Deyiminin Anlamı - Pas Geçmek Deyiminin Anlamı - Kitaba El Basmak Deyiminin Anlamı - Kızıl Kızılca Kıyamet Kopmak Deyiminin Anlamı - Boş Atıp Dolu Tutmak Deyiminin Anlamı - Takke düştü kel göründü deyiminin anlamı - Çiğlik etmek Deyiminin Anlamı - Yanına salâvatla varılır deyiminin anlamı - Büyük sözüme tövbe! Deyiminin Anlamı - Veryansın etmek deyiminin anlamı -