BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Diş Hekimliği Fakültesi Hakkında Bilgi - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi - Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Hakkında Bilgi - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Eczacılık Fakültesi Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Tarımsal Genetik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Maşası Olmak Deyiminin Anlamı - Sıkıntı Çekmek Deyiminin Anlamı - Gözden Düşmek Deyiminin Anlamı - Göz Kulak Olmak Deyiminin Anlamı - Çıkış yapmak Deyiminin Anlamı - Kıssadan Hisse Almak Deyiminin Anlamı - Askıya Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Belayı Satın Almak Deyiminin Anlamı - Kör Değneğini Beller Gibi Deyiminin Anlamı - Kof Çıkmak Deyiminin Anlamı - Söz (Laf) İşitmek Deyiminin Anlamı - Vur dedikse öldür demedik ya! deyiminin anlamı - Yer vermek deyiminin anlamı - Kazan Kaldırmak Deyiminin Anlamı - Kara Haber Deyiminin Anlamı - Açık Kapı Bırakmak Deyiminin Anlamı - Ağzı Sulanmak Deyiminin Anlamı - Düşünüp taşınmak Deyiminin Anlamı - Canı burnuna gelmek Deyiminin Anlamı - Bahse Girmek Deyiminin Anlamı -