BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Açın karnı doyar gözü doymaz atasözünün anlamı - Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) atasözünün anlamı - Açılan solar, ağlayan güler atasözünün anlamı - Acıkmış kudurmuştur beterdir atasözünün anlamı - Acıklı başta akıl olmaz atasözünün anlamı - Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözünün anlamı - Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı - Açık yerde tepecik kendini dağ sanır atasözünün anlamı - Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı - Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı - Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı - Acı acıyı keser, su sancıyı atasözünün anlamı - Acı acıyı keser (bastırır) atasözünün anlamı - Acı söz insanı dininden (çıkarır), tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı - Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş atasözünün anlamı - Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini atasözünün anlamı - Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına atasözünün anlamı - Acemi katır kapı önünde yük indirir atasözünün anlamı - Aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı - Acele ile yürüyen yolda kalır atasözünün anlamı - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Pazarlama Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Fransızca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Sağlık Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Gölgesinden Korkmak Deyiminin Anlamı - Yüreği küt küt atmak deyiminin anlamı - Canına değmek Deyiminin Anlamı - Ayağına Dolaşmak (veya dolanmak) Deyiminin Anlamı - Alttan (aşağıdan) Almak Deyiminin Anlamı - Temize çıkmak deyiminin anlamı - Bir Yaşına Daha Girmek Deyiminin Anlamı - Yakayı sıyırmak deyiminin anlamı - İş inada binmek Deyiminin Anlamı - Yer etmek deyiminin anlamı - Baskın Çıkmak Deyiminin Anlamı - Yolunu yapmak deyiminin anlamı - Kanı Sıcak Deyiminin Anlamı - Canlı cenaze Deyiminin Anlamı - Açık Saçık Deyiminin Anlamı - Ağzından Kaçırmak Deyiminin Anlamı - Oldum bittim (veya oldum olası) Deyiminin Anlamı - Arkasına Düşmek Deyiminin Anlamı - Öç almak Deyiminin Anlamı - El Kaldırmak Deyiminin Anlamı -