BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi - İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - Sermaye Piyasası Bölümü Hakkında Bilgi - İnşaat Mühendisliği Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - İmalat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Aklına Koymak Deyiminin Anlamı - Ciğerini sökmek Deyiminin Anlamı - Çekirdekten yetişme Deyiminin Anlamı - Eti Ne butu Ne Deyiminin Anlamı - Kuş Sütüyle Beslemek Deyiminin Anlamı - Aklından Zoru Olmak Deyiminin Anlamı - Göz Kamaştırmak Deyiminin Anlamı - Kapı Dışarı Etmek Deyiminin Anlamı - Parmağını Bile Oynatmamak Deyiminin Anlamı - Pabucu Dama Atılmak Deyiminin Anlamı - Kırıp Geçirmek Deyiminin Anlamı - Lafa Tutmak Deyiminin Anlamı - İçi dışına çıkmak Deyiminin Anlamı - Ah Almak Deyiminin Anlamı - Ucu ucuna deyiminin anlamı - Ölü mevsim Deyiminin Anlamı - Bunda Bir İş Var Deyiminin Anlamı - Ömrü vefa etmemek Deyiminin Anlamı - Teslim bayrağı çekmek deyiminin anlamı - Eşiğine Yüz Sürmek Deyiminin Anlamı -