BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Pilot Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Hemşirelik Bölümü Hakkında Bilgi - Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında Bilgi - Peyzaj Mimarlığı Hakkında Bilgi - Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Yıldızı sönmek deyiminin anlamı - Bir Şeye Benzememek Deyiminin Anlamı - Ayaklar Altına Almak Deyiminin Anlamı - Eceli gelmek Deyiminin Anlamı - Ömür çürütmek Deyiminin Anlamı - İşkembeden atmak Deyiminin Anlamı - Göz Gözü Görmemek Deyiminin Anlamı - Karar Kılmak Deyiminin Anlamı - Soluk Soluğa Deyiminin Anlamı - Arif Olan Anlasın (anlar) Deyiminin Anlamı - Gönül Eri Deyiminin Anlamı - Bozuk Düzen Deyiminin Anlamı - Ayak Üstü (üzeri) Deyiminin Anlamı - Lafa Tutmak Deyiminin Anlamı - Muradına Ermek Deyiminin Anlamı - Ağzı Laf Yapmak Deyiminin Anlamı - Baş Vermek Deyiminin Anlamı - Canına okumak Deyiminin Anlamı - Fena Etmek Deyiminin Anlamı - Söz Almak Deyiminin Anlamı -