logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Ağız Diş Sağlığı Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi - Ekonomi ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Tütün Eksperliği Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat Tarihi Bölümü Hakkında Bilgi - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Japonca Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İngilizce Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Pazarlama Bölümü Hakkında Bilgi - Dünyadan haberi olmamak Deyiminin Anlamı - Mezar Kaçkını Deyiminin Anlamı - Üst perdeden konuşmak deyiminin anlamı - Ruhu Bile Duymamak Deyiminin Anlamı - Şakası yok deyiminin anlamı - Diline dolamak Deyiminin Anlamı - Ağzına Girmek Deyiminin Anlamı - Atın Yüğrükse Bin de Kaç Deyiminin Anlamı - Kör Dövüşü Deyiminin Anlamı - Düşman kesilmek Deyiminin Anlamı - Evdeki Hesap Çarşıya Uymamak Deyiminin Anlamı - Işık Tutmak Deyiminin Anlamı - Diken üstünde oturmak Deyiminin Anlamı - Yalan dolan deyiminin anlamı - Düğün evi gibi Deyiminin Anlamı - Alacağına Şahin, Vereceğine Karga Deyiminin Anlamı - Forsu Kalmamak Deyiminin Anlamı - Yalancı pehlivan deyiminin anlamı - Bel Vermek Deyiminin Anlamı - Zincire vurmak deyiminin anlamı -