BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Açın karnı doyar gözü doymaz atasözünün anlamı - Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) atasözünün anlamı - Açılan solar, ağlayan güler atasözünün anlamı - Acıkmış kudurmuştur beterdir atasözünün anlamı - Acıklı başta akıl olmaz atasözünün anlamı - Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözünün anlamı - Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı - Açık yerde tepecik kendini dağ sanır atasözünün anlamı - Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı - Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı - Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı - Acı acıyı keser, su sancıyı atasözünün anlamı - Acı acıyı keser (bastırır) atasözünün anlamı - Acı söz insanı dininden (çıkarır), tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı - Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş atasözünün anlamı - Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini atasözünün anlamı - Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına atasözünün anlamı - Acemi katır kapı önünde yük indirir atasözünün anlamı - Aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı - Acele ile yürüyen yolda kalır atasözünün anlamı - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - İngilizce Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - Gastronomi ve Mutfak Sanatları Hakkında Bilgi - Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi - Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi - Başı Altından Çıkmak Deyiminin Anlamı - İkili oynamak Deyiminin Anlamı - Basireti Bağlanmak Deyiminin Anlamı - Görüş Açısı Deyiminin Anlamı - Fiskos Etmek Deyiminin Anlamı - Palavra Atmak Deyiminin Anlamı - Yer tutmak deyiminin anlamı - Yatağa düşmek deyiminin anlamı - Canına değmek Deyiminin Anlamı - El Ele Vermek Deyiminin Anlamı - Kapı Dışarı Etmek Deyiminin Anlamı - Pılıyı Pırtıyı Toplamak Deyiminin Anlamı - Altından Girip Üstünden Çıkmak Deyiminin Anlamı - Lafı Ağzında Gevelemek Deyiminin Anlamı - Ne Çare Deyiminin Anlamı - İçinden okumak Deyiminin Anlamı - Ettiğini Bulmak Deyiminin Anlamı - İçi sızlamak Deyiminin Anlamı - Lokmasını Saymak Deyiminin Anlamı - Dikiş tutturamamak Deyiminin Anlamı -