logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
logo
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Hakkında Bilgi - Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi - Pazarlama Bölümü Hakkında Bilgi - Gıda Mühendisliği Hakkında Bilgi - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Hukuk Fakültesi Hakkında Bilgi - Peyzaj Mimarlığı Hakkında Bilgi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Hakkında Bilgi - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - Paha Biçilmez Deyiminin Anlamı - Yoldan çıkmak deyiminin anlamı - Yanına salâvatla varılır deyiminin anlamı - Ok Yaydan Çıkmak Deyiminin Anlamı - Alacağı Olsun Deyiminin Anlamı - Üstüne basmak deyiminin anlamı - Sıcak Kanlı Deyiminin Anlamı - Yüz yüze gelmek deyiminin anlamı - Tam takır kuru bakır deyiminin anlamı - Eli Darda Deyiminin Anlamı - Yaş tahtaya (yere) basmamak deyiminin anlamı - Takke düştü kel göründü deyiminin anlamı - Para Çekmek Deyiminin Anlamı - Omuz silkmek Deyiminin Anlamı - Tut kelin perçeminden deyiminin anlamı - Kedi Gibi Dört Ayak Üstüne Düşmek Deyiminin Anlamı - Dağa çıkmak Deyiminin Anlamı - Zılgıt yemek deyiminin anlamı - Buz kesilmek Deyiminin Anlamı - Çarkına okumak Deyiminin Anlamı -