BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış atasözünün anlamı - Açın karnı doyar gözü doymaz atasözünün anlamı - Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) atasözünün anlamı - Açılan solar, ağlayan güler atasözünün anlamı - Acıkmış kudurmuştur beterdir atasözünün anlamı - Acıklı başta akıl olmaz atasözünün anlamı - Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözünün anlamı - Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı - Açık yerde tepecik kendini dağ sanır atasözünün anlamı - Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı - Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı - Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı - Acı acıyı keser, su sancıyı atasözünün anlamı - Acı acıyı keser (bastırır) atasözünün anlamı - Acı söz insanı dininden (çıkarır), tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı - Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş atasözünün anlamı - Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini atasözünün anlamı - Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına atasözünün anlamı - Acemi katır kapı önünde yük indirir atasözünün anlamı - Aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı - Geomatik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi - Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Su Ürünleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Gıda Mühendisliği Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi - Ebelik Bölümü Hakkında Bilgi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonomi ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Sermaye Piyasası Bölümü Hakkında Bilgi - İngilizce Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi - Teslim bayrağı çekmek deyiminin anlamı - Altından Kalkmak Deyiminin Anlamı - Abesle İştigal Etmek Deyiminin Anlamı - Ömür törpüsü Deyiminin Anlamı - Saç Ağartmak Deyiminin Anlamı - Çirkefe taş atmak Deyiminin Anlamı - Para Kesmek Deyiminin Anlamı - Üstü başı dökülmek deyiminin anlamı - Ahrette On Parmağı Yakasında Olmak Deyiminin Anlamı - Keyif Ehli Deyiminin Anlamı - İçini (bir) kurt yemek Deyiminin Anlamı - İçine doğmak Deyiminin Anlamı - Elle Tutulur Gözle Görülür Deyiminin Anlamı - Sinirlerini Bozmak Deyiminin Anlamı - İçinden okumak Deyiminin Anlamı - Başına İş Açmak Deyiminin Anlamı - Yüz yüze gelmek deyiminin anlamı - Köşe Bucak Deyiminin Anlamı - Kirişi Kırmak Deyiminin Anlamı - Başının Derdine Düşmek Deyiminin Anlamı -