logo
BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Çevre Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Hakkında Bilgi - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Jeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Hakkında Bilgi - İmalat Mühendisliği Hakkında Bilgi - Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Gıda Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Yanından bile geçmemiş deyiminin anlamı - Yiyip bitirmek deyiminin anlamı - Kan Ağlamak Deyiminin Anlamı - Gidiş O Gidiş Deyiminin Anlamı - Taş attı da kolu mu yoruldu? deyiminin anlamı - Gelip Çatmak Deyiminin Anlamı - Dili olsa da söylese Deyiminin Anlamı - Eli Ayağı Buz Kesilmek Deyiminin Anlamı - İnme inmek Deyiminin Anlamı - Ağır Basmak Deyiminin Anlamı - Yüzü soğuk deyiminin anlamı - Akıntıya Kürek Çekmek Deyiminin Anlamı - İçi rahat etmek Deyiminin Anlamı - Kuş Beyinli Deyiminin Anlamı - Diken üstünde oturmak Deyiminin Anlamı - Kazık Yutmuş Gibi Deyiminin Anlamı - Destan olmak Deyiminin Anlamı - Aklını Başından Almak Deyiminin Anlamı - Eceli gelmek Deyiminin Anlamı - Ucunu kaçırmak deyiminin anlamı -