BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Peyzaj Mimarlığı Hakkında Bilgi - Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - Klasik Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi - Ekonomi ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Lojistik Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Matematik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - İç Mimarlık Hakkında Bilgi - Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Girişimcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Altını Çizmek Deyiminin Anlamı - Can pazarı Deyiminin Anlamı - Başının Etini Yemek Deyiminin Anlamı - Haddi zatında Deyiminin Anlamı - El açmak Deyiminin Anlamı - Yüreğine su serpilmek deyiminin anlamı - Eli Ayağı Tutmak Deyiminin Anlamı - Bıyık Altından Gülmek Deyiminin Anlamı - İçi kabarmak (kalkmak) Deyiminin Anlamı - Patırtı Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Ağzıyla Kuş Tutsa Deyiminin Anlamı - Yiğitlik sende kalsın deyiminin anlamı - Cüret etmek Deyiminin Anlamı - Kapısını Aşındırmak Deyiminin Anlamı - Dağ doğura doğura fare doğurdu Deyiminin Anlamı - Tatlıya bağlamak deyiminin anlamı - Gönülden Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Parmağını Bile Oynatmamak Deyiminin Anlamı - Habbeyi kubbe yapmak Deyiminin Anlamı - Kuru Kuruya Deyiminin Anlamı -