BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış atasözünün anlamı - Açın karnı doyar gözü doymaz atasözünün anlamı - Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) atasözünün anlamı - Açılan solar, ağlayan güler atasözünün anlamı - Acıkmış kudurmuştur beterdir atasözünün anlamı - Acıklı başta akıl olmaz atasözünün anlamı - Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözünün anlamı - Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı - Açık yerde tepecik kendini dağ sanır atasözünün anlamı - Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı - Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı - Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı - Acı acıyı keser, su sancıyı atasözünün anlamı - Acı acıyı keser (bastırır) atasözünün anlamı - Acı söz insanı dininden (çıkarır), tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı - Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş atasözünün anlamı - Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini atasözünün anlamı - Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına atasözünün anlamı - Acemi katır kapı önünde yük indirir atasözünün anlamı - Aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı - Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Hindoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Hungaroloji Bölümü Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Mimarlık Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Meteoroloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Hakkında Bilgi - Felsefe Grubu Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Adalet Bölümü Hakkında Bilgi - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi - Peyzaj Mimarlığı Hakkında Bilgi - Yanıp yakılmak deyiminin anlamı - Abesle İştigal Etmek Deyiminin Anlamı - Dümen çevirmek Deyiminin Anlamı - Betine Gitmek Deyiminin Anlamı - Altından Kalkmak Deyiminin Anlamı - İsmi var, cismi yok Deyiminin Anlamı - Burnunun Ucunu Görmemek Deyiminin Anlamı - Vücudunu ortadan kaldırmak deyminin anlamı - Yüz üstü bırakmak deyiminin anlamı - Selâm Verip Borçlu Çıkmak Deyiminin Anlamı - Küçük Düşürmek Deyiminin Anlamı - Söz Kaldırmamak Deyiminin Anlamı - On parmağında on kara Deyiminin Anlamı - Ağır Başlı Deyiminin Anlamı - Ciğerini sökmek Deyiminin Anlamı - Şaka gibi gelmek Deyiminin Anlamı - Peşkeş Çekmek Deyiminin Anlamı - Vay canına! deyiminin anlamı - Yerini bulmak deyiminin anlamı - Matrak Geçmek Deyiminin Anlamı -